امروز دوباره از به دنیا اومدن خودم پشیمونم گرچه دست خودم نبود بابا ننم؟ نه دست اوناام نبودفلسفه حیات و ممات و جبر و اختیار و وجود و عدم... خلاصه اخوندای جاکش فتوا داده بودن که کورتاژ گناه کبیرس ننه بیچاره ماام که تازه دست چپ و راسش از هم تشخیص داده بود واسه اینکه جواز بهشت زیر پاش باطل نکنن ما رو دنیا اورد زمون جنگ بود گمونم  چون ما ترک پهلوی کفاف باقی جنگ نمیداد قرار بود به جای مهمات ما رو بدن دم تیغ که تیرشون به سنگ خورد و ما مونث شدیم خب میدونین که لیس ذکر کل انثی(اینکه بلغور کردم نص صریح قران که می گه پسر مث دختر نیس)از بخت بد ما حتی یه دونه از موشکایی که صدام حواله میکرد رو سر ما نیفتاد حتی دریغ از یه دونه ترکش که الان بدون  تحمل معصیت موندن نفس بکشیم خلاصه موندیم و موندیم تا اینقدی شدیم و ملت هی زاییدن و زاییدن تا خمینی بالاخره قطعنامه رو امضا کرد جنگ که تموم شد هر ننه قمری که حتی از دورم دستی بر اتش نداشت در اومد که ما ایثارگر و کوفت و زهر ماریم مث معاویه کیلو کیلو درجه و مقام ومنصب تقدیمش کردن ماام که زیر اون همه بمب و موشک همه شاسیامون در رفته بود دنیا و ما فیهاش رو سه طلاقه کردیم و رفتیم تو کار اخرت علی وار بدون سهمیه کنکور دادیم زینب گونه بدون پارتی دنبال کار گشتیم اما اراده الهی بر اون قرار گرفته که ما مسلمونای واقعی رو اونقدر امتحان کنه که پدر پدر جدمون درسته دراد ولی ما مسلمونای واقعی با گفتن ذکر الحمدلله از کنا همه مصایب رد میشیم و منتظر فرج امام زمان میشیم که قرار ما و همه انسانهای دیگه رو از زیر یوغ ظلم و ستم نجات بده البته میگن وقتی ظهور میکنه که اخوندا جای اب خون را انداخته باشن وصد البته اونم یه اخونده اگه با اینایی که گفتم یه معادله تشکیل بدیم اینجوری میشه که اونم جای اب خون را میندازه جنگ جهانیNام ميشه وسط اون همه خون و خونريزيم كه باز كسي ما رو نميشناسه اي بابا مخم گوزيد ... بريم سراغ همون اخرت اميدوارم با هيتلر و مو سليني محشور شم چون مي خوام ازشون طرز تهيه صابون ازاين اخونداي بي همه چيز رو ياد بگيرم

/ 0 نظر / 9 بازدید