اینجا حسابی گرد و خاک گرفته خودمم با هزار زحمت تونستم دوباره بیام فراموش کردن پسورد و این حرفا.

شاید اون دلتنگیای معصوم بچگونه دوباره سراغم اومده دلتنگیی که با وجود هیچ آدمی پر نمیشه ادمایی که فقط به خودشون فکر می کنن البته خوب که فکر می کنم این روزا کسی حتی به خودشم فکر نمیکنه.

به زحمت از بین یه شاهنامه حرف  چند خطی راست از اب درمی اد اینم از اون چیزایی که مد روز شده همه با افتخار از مخ زنیاشون میگن من اومدم با افتخار بگم تا حالا سر کار بودم راستش دنیا خیلیم پیچیده نیست بگذریم دیگه سن و سالی ازمون گذشته دلتنگی و بهونه گیری کار بچه هاست

راستی خوش به حال بچه ها!

/ 1 نظر / 17 بازدید
جمشید

یه نگاهی به این ویدیو بنداز خودت قضاوت بکن www.youtube.com/watch?v=43OhcpmP0K4