اگر به سراغ من امدی

برای من ای مهربان چراغ بياور

ويک دريچه که از ان به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم...

/ 3 نظر / 9 بازدید
نيما قاسمی

اين شعر سهراب نبود؟ من هر از گاهی اگه سهراب رو نخونم از تعادل خارج می شم. سهراب بخشی از گذشته و آينده منه...

نيما

لطفآ‌ آفلاين هاتون رو هم چک کنيد... پيغام گذاشتم.

نيما

شمام انگار بدتر از من هر چند هزار سال يک بار به- روز می کنيد!