ميبينمش که وسط يه عالمه کتاب و مقاله فکر سر هم کردن يه پايانامس

ميگه سرم شلوغ دارم ميبينم باور ميکنم

دست خطش دوست دارم حتی اگه تایپ شده باشه!!!

از اين فاصله

فاصلمون يه روز يه شب

نه فاصله رو باور ندارم

يه روزی دوباره ميبينمش حتی از همين فاصله

/ 0 نظر / 8 بازدید