میخوام دیوارا برمبه
 

اگر به سراغ من امدی

برای من ای مهربان چراغ بياور

ويک دريچه که از ان به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۱٧ - madonna