میخوام دیوارا برمبه
 

اگر به سراغ من امدی

برای من ای مهربان چراغ بياور

ويک دريچه که از ان به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۱٧ - madonna
 

ميبينمش که وسط يه عالمه کتاب و مقاله فکر سر هم کردن يه پايانامس

ميگه سرم شلوغ دارم ميبينم باور ميکنم

دست خطش دوست دارم حتی اگه تایپ شده باشه!!!

از اين فاصله

فاصلمون يه روز يه شب

نه فاصله رو باور ندارم

يه روزی دوباره ميبينمش حتی از همين فاصله

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۳ - madonna