میخوام دیوارا برمبه
 

اینجا حسابی گرد و خاک گرفته خودمم با هزار زحمت تونستم دوباره بیام فراموش کردن پسورد و این حرفا.

شاید اون دلتنگیای معصوم بچگونه دوباره سراغم اومده دلتنگیی که با وجود هیچ آدمی پر نمیشه ادمایی که فقط به خودشون فکر می کنن البته خوب که فکر می کنم این روزا کسی حتی به خودشم فکر نمیکنه.

به زحمت از بین یه شاهنامه حرف  چند خطی راست از اب درمی اد اینم از اون چیزایی که مد روز شده همه با افتخار از مخ زنیاشون میگن من اومدم با افتخار بگم تا حالا سر کار بودم راستش دنیا خیلیم پیچیده نیست بگذریم دیگه سن و سالی ازمون گذشته دلتنگی و بهونه گیری کار بچه هاست

راستی خوش به حال بچه ها!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۸/٢۱ - madonna
 

امروز دوباره از به دنیا اومدن خودم پشیمونم گرچه دست خودم نبود بابا ننم؟ نه دست اوناام نبودفلسفه حیات و ممات و جبر و اختیار و وجود و عدم... خلاصه اخوندای ...فتوا داده بودن که کورتاژ گناه کبیرس ننه بیچاره ماام که تازه دست چپ و راسش از هم تشخیص داده بود واسه اینکه جواز بهشت زیر پاش باطل نکنن ما رو دنیا اورد زمون جنگ بود گمونم  چون ما ترک پهلوی کفاف باقی جنگ نمیداد قرار بود به جای مهمات ما رو بدن دم تیغ که تیرشون به سنگ خورد و ما مونث شدیم خب میدونین که لیس ذکر کل انثی(اینکه گفتم نص صریح قران که می گه پسر مث دختر نیس)از بخت بد ما حتی یه دونه از موشکایی که صدام حواله میکرد رو سر ما نیفتاد حتی دریغ از یه دونه ترکش که الان بدون  تحمل معصیت موندن نفس بکشیم خلاصه موندیم و موندیم تا اینقدی شدیم و ملت هی زاییدن و زاییدن تا بالاخره قطعنامه رو امضا کردن جنگ که تموم شد هر ننه قمری که حتی از دورم دستی بر اتش نداشت در اومد که ما ایثارگر و کوفت و زهر ماریم مث معاویه کیلو کیلو درجه و مقام ومنصب تقدیمش کردن ماام که زیر اون همه بمب و موشک همه شاسیامون در رفته بود دنیا و ما فیهاش رو سه طلاقه کردیم و رفتیم تو کار اخرت علی وار بدون سهمیه کنکور دادیم زینب گونه بدون پارتی دنبال کار گشتیم اما اراده الهی بر اون قرار گرفته که ما مسلمونای واقعی رو اونقدر امتحان کنه که پدر پدر جدمون درسته دراد ولی ما مسلمونای واقعی با گفتن ذکر الحمدلله از کنا همه مصایب رد میشیم و منتظر فرج امام زمان میشیم که قرار ما و همه انسانهای دیگه رو از زیر یوغ ظلم و ستم نجات بده البته میگن وقتی ظهور میکنه که اخوندا جای اب خون را انداخته باشن وصد البته اونم یه اخونده اگه با اینایی که گفتم یه معادله تشکیل بدیم اینجوری میشه که اونم جای اب خون را میندازه جنگ جهانیNام ميشه وسط اون همه خون و خونريزيم كه باز كسي ما رو نميشناسه اي بابا مخم گوزيد ... بريم سراغ همون اخرت اميدوارم با هيتلر و مو سليني محشور شم چون مي خوام ازشون طرز تهيه صابون ازاين اخونداي بي همه چيز رو ياد بگيرم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۳۱ - madonna
 

امروز دوباره از به دنیا اومدن خودم پشیمونم گرچه دست خودم نبود بابا ننم؟ نه دست اوناام نبودفلسفه حیات و ممات و جبر و اختیار و وجود و عدم... خلاصه اخوندای جاکش فتوا داده بودن که کورتاژ گناه کبیرس ننه بیچاره ماام که تازه دست چپ و راسش از هم تشخیص داده بود واسه اینکه جواز بهشت زیر پاش باطل نکنن ما رو دنیا اورد زمون جنگ بود گمونم  چون ما ترک پهلوی کفاف باقی جنگ نمیداد قرار بود به جای مهمات ما رو بدن دم تیغ که تیرشون به سنگ خورد و ما مونث شدیم خب میدونین که لیس ذکر کل انثی(اینکه بلغور کردم نص صریح قران که می گه پسر مث دختر نیس)از بخت بد ما حتی یه دونه از موشکایی که صدام حواله میکرد رو سر ما نیفتاد حتی دریغ از یه دونه ترکش که الان بدون  تحمل معصیت موندن نفس بکشیم خلاصه موندیم و موندیم تا اینقدی شدیم و ملت هی زاییدن و زاییدن تا خمینی بالاخره قطعنامه رو امضا کرد جنگ که تموم شد هر ننه قمری که حتی از دورم دستی بر اتش نداشت در اومد که ما ایثارگر و کوفت و زهر ماریم مث معاویه کیلو کیلو درجه و مقام ومنصب تقدیمش کردن ماام که زیر اون همه بمب و موشک همه شاسیامون در رفته بود دنیا و ما فیهاش رو سه طلاقه کردیم و رفتیم تو کار اخرت علی وار بدون سهمیه کنکور دادیم زینب گونه بدون پارتی دنبال کار گشتیم اما اراده الهی بر اون قرار گرفته که ما مسلمونای واقعی رو اونقدر امتحان کنه که پدر پدر جدمون درسته دراد ولی ما مسلمونای واقعی با گفتن ذکر الحمدلله از کنا همه مصایب رد میشیم و منتظر فرج امام زمان میشیم که قرار ما و همه انسانهای دیگه رو از زیر یوغ ظلم و ستم نجات بده البته میگن وقتی ظهور میکنه که اخوندا جای اب خون را انداخته باشن وصد البته اونم یه اخونده اگه با اینایی که گفتم یه معادله تشکیل بدیم اینجوری میشه که اونم جای اب خون را میندازه جنگ جهانیNام ميشه وسط اون همه خون و خونريزيم كه باز كسي ما رو نميشناسه اي بابا مخم گوزيد ... بريم سراغ همون اخرت اميدوارم با هيتلر و مو سليني محشور شم چون مي خوام ازشون طرز تهيه صابون ازاين اخونداي بي همه چيز رو ياد بگيرم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۳٠ - madonna
 

خانه ات سرد است

خورشید را در پاکت می گذارم و برایت میفرستم

ستاره ای در کلمه ای بگذار و برایم بفرست

 اسمانم تاریک است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٧ - madonna
 

شعرای عاشقانه و بند تومونی دیگه نخ نما شده این رمان هاینریش بلم دیگه واسه فرار از همه چی کافی نیست راستش از شعرو نقدو حرف و حدیث خسته شدم روزنامه ها ومجله هام که یا پر خبرای بی اهمیت یا دروغ بقیه صفحاتشونم که اگهیای تبلیغاتی فیلماام که یا اونقدر سانسور شده که چیزی ازش نمونده یا طوری دوبله شده که کارگردانشم اگه ببینه حسابی از این داستان جدید فیلم سوپرایز میشه.

واسه خاطر خودم که نطق نمیکنم به دیگرون فکر میکنم دیگرون نزدیک همینایی که تو میدون دیدمن هر روز همیشه مث من مث تو مث روم به دیوار اسب عصاری دور خودشون میچرخن .

اخه جرم ما چیه که همچین مجازات سنگینی واسش بریدن کجای مشق زندگی رو غلط نوشتیم که همیشه خط میخوریم چرا اینجا ((مزد گورکن از بهای ازادی ادمی افزون است))چرا از ازادی عدالت دموکراسی رفاه اجتماعی فرصتهای برابرو هزار تا مفهوم دیگه فقط یه تعریف بلدم که وقتی کلاس پنجم ابتدایی بودم از بر کردم همینطور همه درسای مسخره دیگه رو اون تاریخ ساختگی مملکتم نتیجش یه بیست خوشگل مشگل بود که روی ورقه امتحانیم تا حالا حتما پوسیده

بعدشم یه عالمه فرمول برای حساب کردن نرخ تورم بیکاری بدبختی و هزار تا کوفت دیگه کلی نمودار برای نشون دادن نقطه استثمار نیروی کار برای نشون دادن نقطه استیصال ادما چه فایده همشون مث تف سر بالا میمونن

با پررویی تموم دوباره کتاب توسعه انسانی کیث گریفین ورق میزنم یه دنیا فرمول دیگه که من عینهو موریانه به جونشون میافتم تا وقتی کرما توی گور دارن جسدم میخورن حسابی زیر دندونشون مزه کنه.

اخه تا کی میخوان پیستون این سرنگ که توی شاهرگ یه مشت ادم فلک زده فرو رفتهبالا بکشن تا کی داروغه سکه هاش میشمره پول بشکه ای شصت و هشت دلار نفت میگم.

هیچکی به اونجاشم نیست که چند در صد مردم زیر خط فقر زیر پل زیر قرض و قوله یا زیر یه خروار خاک می خوابن.

میدونم که با چند مثقال حرف من یه مملکت یه شبه از تو باتلاق بیرون نمیاد فقط دارم سعی میکنم سرم بالا نگه دارم که بتونم نفس بکشم از ژست ادمای پیپ به دستم که تا یه سکه تو کاسه یه گدا میندازن خودشون در حال گرفتن جایزه بشر دوستی سازمان ملل میبیننم اقم میگیره از بدبختی مردم عراق و فلسطین و...نمیگم به ما چه از همینایی حرف میزنم که تو میدون دیدمن من تا نوک دماغم بیشتر نمیبینم ازاونی که شب عید اشغالای دم مغازه میوه فروشی جمع میکرد نه مامور شهرداری نبوداز اون مسافر کش بیچاره ای که هنوز خودروی فرسودش تعویض نشده و کارت هوشمند سوخت دریافت نکرده از اون دختر فروشنده که واسه ماهیانه چل پنجاه تومن از نه صبح تا هشت شب با مشتریا چونه میزنه از دستفروشای کنار خیابون ازبیکارا...

اما اونور سکه ام چیزای دیگه ای میبینم اونی که با گفتن ذکر استغفرالاه از جلوی پام رد میشه با اون لباس قرون وسطایی که دست کم یه توپ پارچه برده تا شبیه تایر ماشین شه می خوام تا فردا بدوبیراه نثارش کنم چه فایده هفتاد میلیون ادم از صبح که بیدار میشن همین کارو میکنن دیگه پوستش حسابی کلفت شده البته منهای اون گروهی که مث راننده این اقاهر روز صبح دستی به محاسن مبارک میکشن و پیرهنشون روی شلوارشون میدن یه تسبیح دونه درشت تو دستشون می گیرن و به امید فرج اقا امام زمان استارت اون خوشگل صد میلیونی مامانی رو میزنن منهای اونایی که با چمدون چند میلیاردی از مملکت میزنن بیرون

تازگیام که خلاقیت و اصالت ایرونی کار دستمون داده کرور کرور میدیم از کره پارچه

 وارد می کنیم واسه دوختن چادر ملی

ننجون میگه کم غر بزن اگه راه حل دیپلماتیک جواب بده گه اژانس مهر تایید انرژی هسته ای بزنه ایشاالا همه این مشکلاتم تموم میشه.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱۸ - madonna
 

زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده کوچک

ان هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او

وجز با او نمیخواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢ - madonna
 

اگر به سراغ من امدی

برای من ای مهربان چراغ بياور

ويک دريچه که از ان به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۱٧ - madonna
 

ميبينمش که وسط يه عالمه کتاب و مقاله فکر سر هم کردن يه پايانامس

ميگه سرم شلوغ دارم ميبينم باور ميکنم

دست خطش دوست دارم حتی اگه تایپ شده باشه!!!

از اين فاصله

فاصلمون يه روز يه شب

نه فاصله رو باور ندارم

يه روزی دوباره ميبينمش حتی از همين فاصله

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۳ - madonna
 

چون ز نسيم ميشود زلف بنفشه پر شکن    وه که دلم چه ياد از ان عهد شکن نميکند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/۱٩ - madonna
 

يه وقتايی ادم از حماقت اين ملت غيور و شهيد پرور روده بر ميشه ميافته اين وسط.

اخه ملتی که هنوز شرت پاش از اون ور اب ميارن و هنوز به فناوری ساخت مداد تراش دسترسی پيدا نکرده اورانيوم غنی شده از کجاش در اورده چند صد سال پيش ادام اسميت داد ميزد واز مزيت نسبی و تجارت بين الملل حرف ميزد اينجا هنوز بادی به غبغب مبارک میندازن و می گن ميخوايم خود کفا شيم

مثلا با خود کفا شدن تو کاشت گندم x تومن صرفه جويی ميکنن از اون ور 10x تومن جو وارد ميکنن

خلاصه اين ملت غيور و هميشه در صحنه وقتی اصلا نميدونه کون خر کجاس همش ميگه حق مسلم ماس

تا وقتی واسه همه دنيا شمشيرمون از رو بستيم وضع همين جورياس چون اصولا ما معتقديم که IQ ايرانی بی همتاس و شيطانهای بزرگ و کوچک هم هيچ غلطی نمی توانند بکنند و حتی اگه صد برابر اين تو فقرو نکبت دست ویا بزنيم بازم حق مسلم ماس

چه گويم که نا گفتنم بهتر است                    زبان در دهان ياسبان سر است

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱/۳۱ - madonna